تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - سخنانی از بزرگان کاراته جهان
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 10 مرداد 1391
در ورزش های رزمی، خودنگری و تعمق بزرگترین خرد است.
همیشه تفکر و تعمق بر اجرای حرکات سبب بهبود و ارتقاء شما در هنرهای رزمی می شود ....


(( استاد ماسوتاتسو اویاما ))
_________________________________________________________________________________________ 

در پیمودن را کاراته،سعی کنید خود را آنگونه که هستید ببینید و از کارها و روش های خوب دیگران اقتباس کنید....

(( استاد گیچین فوناکوشی ))
___________________________________________________________

 کاراته کایی که دائما از شرایط تمرین شکایت کند،ورزشکار واقعی نیست.کاراته کای واقعی کسی است که همیشه تحت هر شرایطی بیاد داشته باشد که مهمترین هدف در کاراته تمرینات سخت است....

(( استاد چوکی موتوبو  1944-1870 ))
________________________________________________________________

در کاراته قدرت از اجرای ضربات سریع و ناگهانی (کیمه) سرچشمه میگیرد....

(( اصول پنجگانه - استاد کنوا مابونی ))
________________________________________________________________

رسیدن به اوج مهارت در کاراته با تمرینات سخت میسر است نه با کلمات! چیزهایی که شما با گوش فرا دادن به سخنان دیگران آموخته اید به زودی از خاطر شما خواهد رفت، اما آنچه که با تمام وجود آموخته اید تا پایان عمر با شما می ماند....

(( استاد گیچین فوناکوشی ))
_____________________________________________________

جوهر اصلی کاراته ، تلاش برای بدست آوردن تفکری جاودانه،بدنبال یک راه متفاوت و زندگی کردن برای گسترش صلح در دنیا می باشد.....

(( استاد سوکن ماتسومورا - خالق شورین ریو 1893-1796 ))
_____________________________________________________

در تمرینات کاراته روح و جسم شما باید همچون آب روان هماهنگ و هم آمیخته باشد.....

(( اصول پنجگانه - استاد کنوا مابونی ))
_____________________________________________________

کاراته هنر حمله نیست، هنر دفاع است

(( استاد گیچین فوناکوشی ))
__________________________________________________________

زمانیکه دچار خشم شدی مشت هایت را مهار کن و زمانیکه می خواهی از مشت هایت استفاده کنی،خشمت را مهار کن.....

(( استاد چوجون میاگی - 1953-1887 - گوجوریو ))
_____________________________________________________________

یک کاراته کا هر چقدر بیشتر تمرین کند و بیشتر مهارت کسب کند،با دیگران ملایم تر و مهربان تر می شود.
این شخص یک کاراته کا واقعی و حقیقی است....

(( استاد یاسوتسونه-آنکو ایتوسو - 1915-1831 ))
________________________________________________________________

در کاراته قبل از هر چیز باید قدرت اراده شکست ناپذیری خود را رشد دهیم و به همراه آن سلامتی،هوش و روح خود را قوی نماییم.....

(( استاد هیرونوری اوتسوکا - 1982-1892 - وادوریو ))
___________________________________________________________

از فنون کاراته بر علیه دیگران استفاده نکن و اجازه نده که دیگران نیز به تو حمله کنند،هدف مهم در کاراته برقراری صلح قبل از هر اتفاق می باشد.....

(( استاد چوجون میاگی ))
____________________________________________________


                                       اوس برچسب ها: سخنانی از بزرگان کاراته جهان، کیوکوشین ماتسوشیما استان مرکزی،
ارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی