تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - فرهنگ لغات
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : شنبه 10 تیر 1391

A

آبی

آوُ

Ao

سر

آتاما

Atama

پا

آشی

Ashi

مچ پا

آشی كوبی

Ashi kubi

جابجائی پا

آشی ساباكی

Ashi sabaki

تعویض پا

آشی فومی كائه

Ashi fumi kae

درو كردن پا

آشی بارای

Ashi barai

چانه

اگو

Ago

قرمز

آكا

Aka

قرمز برنده

آكانوكاچی

Aka nokachi

جمع بستن

اوزا ته

Awazete

دست دادن با هم

اكوشو

Akushu

دفاع بدون سلاح

آی كی

Aiki

 

B

رد كردن

بارای

Baray

طریقت هنرهای رزمی

بودو

Budo

آئین سامورائیها

بوشیدو

Bushido

چوب دستی

بو

Bo

فرد رزمی كار

بودوكا

Budo ka

مركزیت هنرهای رزمی

بودكان

Budo kan

مبارزه با سای و چوب

بوسای كومیته

Bosai kumite

 

C

رئیس

چو

Cho

قهوه ای

چا

Cha

وسط . میان

چو

Chu

قسمت میانی . وسط

چودان

Chudan

تذكر(در مورد خطا)

چوئی

Chui

گروه میان وزن

چوریوكیو

Churyo _ kyu

مساوی

چورتیسوفومی

Churitsu fumei

سینه پا

چوساكو

Chusoku

كمربند قهوه ای

چایروبی

Chairobi

 

D

راه .روش

دو

Do

لباس تمرین كاراته

دوگی

Dogi

باشگاه . محل تمرین

دوجو

Dojo

درجه (كمربند سیاه به بالا) رُكن. رتبه

دان

Dan

ضد حمله یا پیشقدم شدن

دآشی

Deashi

كاتاهای مربوط به ردة دان

دان نوكاتا

Dan no kata

تكنیكهای اساسی ردة دان

دان نوكی هون

Dan no kihon dogi on kihon dogion

لباسها را مرتب كنید

دوگی اونا شیته

Dogi onaoshite

خواهش كردن . بفرمائید

دوزو

Doze

 

E

دایره

ان

En

ضرب . مشت دورانی

اِنكی گیا كوتسوكی

Enkei giakotsuki

دایره ای

اِنكی

Enkei

 

F

مبارزه . نبرد

فایتو

Fighto

محكم . استوار

فودو

Fudo

داور كنار

فوكوشین

Fokoshin

اتفاق یا احضار داوران كنار

فوكوشین شوكو

Fokoshin shoko

دونفر

فوتاری

Futari

 

G

عدد پنج

گو

Go

لگد زدن

گری

Gerit (Keri)

صورت

گامّن

Gammen

مخالف

گیاكو

Giaku

پائین (قسمت تحتانی)

گدان

Gedan

جریمه خطا

گنتن (جنتن)

Genten

 

H

پرچم

هاتا

Hata

فرمان شروع

هاجیمه

Hajime

عدد هشت

هاچی

Hachi

شكم

هارا

hara

عكس قضیه از روبرو

هانتای

Hantai

اعلام رای داوران كنار

هانتی

Hantei

تقاضای اعلام رای داوران كنار

هانتی اوناگایشیماس

Hantei onagaishimas

اعلام خطا

هانسوكو

Hansoku

روی پا

هایسوكو

Haisoku

تیغه داخلی دست

هایتو

Haito

چپ

هیداری

Hidari

قسمت آرنج

هیجی

Hiji

باشگاه مركزی (مادر)

هُنبو

Honbu

زانو

هیزا

Hiza

طحال (پهلو)

هیزو

Hizo

روی دست

هیشو

Hisho

ایستادن موازی پاها

هیكوداچی

Hiko dachi

دست عكس العمل

هیكی ته

Hikite

كف دست در حالت خمیدگی انگشتان

هیراكن

Hiraken

ایستادن پا جفت

هیسكو داچی

Heisoku dachi

 

I

حركت

ایدو

Ido

عدد یك

ایچی

Ichi

تك . منفرد

ایپون

Ippon

مبارزه تك ضربه

ایپون كومیته

Ippon kumite

ضربه با مفصل انگشت سبابه در حالت خم

ایشی كن

Ishiken

مرحله آمادگی برای تامشی واری تخته

ایچی نی تسوئیته

Ichini tsuite

 

J

عدد10

جو

Ju

نرمی

جو

Ju

آزاد

جیو

Jiu

مبارزه آْزاد

جیو كومیته

Jiu kumite

دفاع ضربدری دست

جیوجی اوكه

Jiuji uke

قسمت بالا (فوقانی)

جودان

Jodan

محوطه تمرین و مبارزه

جوگای

Jogai

زمان ساعت

جی كان

Jikan

داخل منطقه تمرین و مسابقه

جونای

Jonai

قسمت فوقانی بدن

جوهان شین

Johanshin

خودكار . اتوماتیك

جی دو

Jido

 

K

زرد

كا

Ka

خالی

كارا

Kara

اصطلاح مبارزه با دستهای خالی

كاراته

Karate

لباس كاراته

كاراته گی

Karate gi

هسته . مركز

كان

Kan

شماره 9

كیو

Kyu

هستی . عمیق

كو

Ku

شقیقه . گیجگاه

كومه كامی

Komekami

پیروزی . برنده

كاچی

Kachi

رئیس مر كز یا سازمان

كانچو

Kancho

موی سر – كاغذ

كامی

Kami

حفاظ . گارد

كاماته

Kamae

گارد دستها كنار سر و بدن

كامائیته

Kamaeite

اتحاد . همبستگی . انجمن

كای

Kai

فرم (معنای شانه و كتف هم می دهد)

كاتا

Kata

تنفس

كوكیو

Kokyu

مج دست

كوكن

Koken

نوك انگشتان در حالت جمع (سرجوجه)

كی كو

Keiko

گردن

كوبی

Kubi

بالا رونده

كه اگه

Keage

اتحاد انرژی

كی آئی

Kiai

ایستادن بشكل اسب سواری

كیبا داچی

Kiba dachi

نفوذ (نهایت تمركز عضلانی سرعت و قدرت)

كیمه

kime

اتمام كامل

كیمه نت

Kime net

بیضه

كین تاما

Kintama

لگد به بیضه

كین گری

Kingeri

قلاب

كاكه

Kake

كفل (انتهای كمر )

كوشی

Koshi

پایه . اصلی

كی هون

Kihon

كمربند

كوشی اوبی

Koshi obi

نهائی

كیوكو

Kyoku

حقیقت نهائی

كیوكوشین

Kyoku shin

ایستادن 30- 70 متمایل به پشت

كوكوتسو داچی

Kokutsu dachi

ایستادن مبارزه ای (آزاد)

كومیته داچی

Kumite dachi

شكستن

كانست

Kanse t

ضربه پا شكننده

كانستسوگری

Kansetsu geri

یورش . حمله

كوگكی

Kogeki

موفقیت در تامشی واری مسابقات

كانسوئی

Kansui

عدم حضور در مسابقه

كی كن

Kiken

قسمت تهتانی بدن

كاهان شین

Kahanshin

مشت زدن

كوبوشی

Kobushi

 

P

ذهنی آرام و صلح آمیز

پنیان

Pinan

 

R

احترام

ری

Rei

عدد شش

روكو

Roko

 

S

عدد سه

سان

San

سه مرحله . نبرد سه گانه

سانچین

Sanchin

انتهای مفصل انگشت در حالت گره شده

سیكن

Seiken

ساق پا

سون

Sune

پشت

سِنا كا

Senaka

استخوان ترقوه

ساكوتسو

Sakotsu

نشستن دو زانو

سیزا

Siza

از خارج

سوتو

Soto

معلم . استاد

سن سی

Sen sei

ارشد

سنپای

Senpai

سه تائی

سامبون

Sambon (sanbon)

مبارزه سه قدمی

سامبون كومیته

Sambon kumite

طرفین

سایو

Sayu

اسم كاتا مفهوم اعداد بودائی

سی پا ی

Seipai

اسم كاتا غلبه بر اشرار

سین چین

Seinchin

اسم كاتا 54 مرحله

سوشی هو

Sushiho

اسم كاتا به مفهوم شكست دادن

سایفا

Saifa

حقیقت

شین

Shin

روبرو

شومن

Shomen

تیغه خارجی دست

شوتو

Shuto

مسابقه

شیای

Shiai

معكوس . از زیر

شیتا

Shita

چوب بامبو در تمرینات كندو

شینای

Shinai

آئین مذهبی ژاپنی

شینتو

Shinto

عدد هفت 7

شی چی

Shichi

سرداور

شیمپان

Shimpan

پاشنه دست

شوتی

Shotei

سمبل حقیقت (عبادتگاه)

شین دن

Shinden

استاد عظیم

شینان

Shinan

رنگ سفید

شیرو

Shiro

فرمهای منتخب (شی تی)

شیتی كاتا

Shitei kata

استا مسلم . دكتر

شی هان

Shihan

فرمان اخراج فرد خاطی

شیكاكو

Shiikkaku

داور (لقب داور مسابقه)

شوشین

Shushin

اتمام مسابقه

شیای شوریو

Shiai shuryo

نگاه به روبرو

شومن مویته

Shomen muite

ایستادن به شكل كُشتی سومو

شیكو داچی

Shiko dachi

 

T

دست

ته

Te

بدن

تای

Tai

طبل

تایكو

Taiko

تیغه داخل پا

تایسوكو

Taisoku

منطقه ای در زیر ناف (مركز نیروی كی)

تاندن

Tanden

تشك اسفنجی

تاتمی

Tatemi

پرش

توبی

Tobi

فاصله بین شصت وانگشت سبابه (دهان ببر)

توهو

Toho

سلاح چوبی با یك دستگیره اضافی

تونفا

Tonfo

ضربه مشت مستقیم

تسوكی

Tsuki

اسم كاتا دستهای روان

تنشو

Tensho

ایستادن به شكل مرغ ماهیخوار

تسوروآَشی داچی

Tsuruashi dachi

گرفتن (لباس . پا . دست)

تسوكامی

tesukami

حمله . مهاجم

توری

tori

حمله امتیازی نداشت (ناموفق)

توری ما سن

tori masen

مچ دست

ته كوبی

tekubi

لبه خارجی مشت گره شده

تتسوئی

Tetsuei

 

U

داخل

اوچی

Uchi

پشت مفصل سیكن

اوراكن

Uraken

پشت

اوشیرو

Ushiro

لگد به پشت

اوشیروگری

Ushirogeri

دفاع

اوكه

Uke

 

Y

فرمان قطع كردن حركت

یامه

Yame

كنار. پهلو

یوكو

Yoko

عدد4

یون

Yon

آماده

یوی

Yoi

انگشت

یوبی

Yubi

آهسته

یوكوری

Yukkuri

مقام نخست

یوشو

Yusho

مبارزات قراردادی

یاكوسوكوكومیته

Yakusoku kumite

 

Z

تمركز

ذن

Zen

ادامه دادن

زوكو

Zoko

ایستادن 30 –70 متمایل به جلو

ذنكوتسوداچی

Zenkustsu dachi

هوشیاری

ذان شین

Zanshin

حالت نشستن در ذن (چهار زانو)

ذاذن

Zazen

ضربه با سر

زوتسوكی

Zutsuki

 

اعداد

ایچی

یك

1

نی

دو

2

سان

سه

3

شی (یون)

چهار

4

گو

پنج

5

روكو

شش

6

شی چی (نانا)

هفت

7

هاچی

هشت

8

كیو

نه

9

جو

ده

10

نی جو

بیست

20

سان جو

سی

30

یون جو

چهل

40

یون جوگو

چهل و پنج

45

كیوجو

نود

90

 


برچسب ها: کیوکوشین اراک، ماتسوشیما،
ارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی