تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - هنر کاراته
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 5 اردیبهشت 1391


 

هنر کاراته با قدمتی بسیار کهن یکی از شاخه های اصلی و بسیار مهم در مجموعه عظیم هنرهای رزمی جهان محسوب می شود.
این هنر ژرف با وجود چهار سبک اصلی عبارتند از: 1: وادو  2: گوجو  3: شوتوکان  4: شیتو
(قابل ذکر است که عناوین این چهار سبک اصلی به همراه دو کلمه ریو (سبک
روش)  و کان (سازمان-گروه بزرگ
انجمن) می باشد.
دیگر سبک های موجود کاراته در جهان همگی الگو گرفته از همین چهار سبک اصلی می باشند.
کلمه کاراته از لحاظ معنی واژه و به زبان ساده یعنی (هنر جنگیدن با دست خالی) است. ولی در فلسفه وجودی این هنر یک معنی بسیار ژرفی است که فقط با ادراک بسیار قوی و احساس بسیار ملموسانه ای می توان بدان دست پیدا نمود.
هنر کاراته
 با فروتنی کامل یک انسان شروع  و با فروتنی نیز به پایان می رسد. هنر کاراته به انسان می آموزد که به همه انسان ها احترام بگذارد. حتی به حریفانش در مبارزه و رقابت ها.
هنر کاراته
به انسان می آموزد که در کلیه رقابت ها و مبارزات هرگز اول حمله کننده نباشد و با دفاع کردن در مقابل ضربات قوی و پی در پی حریف هایش پیروز شود.
هنر کاراته
به انسان ها می آموزد که در لباس تمیز و پاک و مکان تمیزی آموزش ببیند و عادت کند که همیشه در محیطی پاک و تمیز زندگی نماید.
هنر کاراته
به انسان ها می آموزد که چگونه با دست های خالی با سختی ها و دشواری های پیش آمده در زندگی شخصی اش مبارزه کند و پیروزی را از آن خود سازد.
هنر کاراته
هنرجویانش را با ضعف های درونی خودشان آشنا می سازد.
هنر کاراته
جسم و روح انسان را به موازات یکدیگر پرورش می دهد.
هنر کاراته
به همه هنرجویانش توصعه شخصیت داده و آن را حفظ می کند.
هنر کاراته
شفای دردها و درمان بیماری های انسان است.
هنر کاراته
باعث تقویت چشم گیر سیستم هماهنگی کامل اعصاب و عضلات در انسان می گردد.
هنر کاراته
به انسان می آموزد همیشه و در هرحال به آموزگارش احترام بگذارد و به ارزش والای معلمی و استاد در جامعه پی ببرد.
هنر کاراته
به انسان تکامل اخلاقی داده و در درون او شجاعت
جوانمردی- ایثار- نودوستی را بسیار تقویت می نماید.
هنر کاراته
به هنرجویانش می آموزد که معنویت، اخلاق انسانی، اطلاعات و آگاهی علمی اش به او درجات ارزنده و بالاتری را در کاراته اعطا می نماید.
هنر کاراته
انسانی بسیار ورزیده و چابک و قدرتمندی را توام با روحی سرشار از سلامتی و لطافت و مهربانی می سازد. فقط در قسمت آموزش هنر کاراته بجز عاداب احترام گذاری و رسومات ویژه و اخلاقیات به دو بخش دیگری تقسیم می گردد:
1: آموزش کاتا  2: کومیته در بخش آموزش کاتاها در هنر کاراته که یکی از ارکان بسیار مهم در هنر کاراته بشمار می رود. زیرا کاتا خود یک معلم فنی و اخلاقی در این هنر است  مکمل تدریس یک استاد هنر کاراته است.
خود کاتا به تنهایی در هنر کاراته دارای فلسفه بسیار ژرف و ارزنده ای می باشد که در این مجموعه فرصت وجای بررسی آن نمی باشد. فقط با نگاه سطحی به موضوع کاتاها در کاراته می توانیم به راحتی در یابیم که کاتا در هنگام اجرا چه پیامی را به عنوان یک استاد به هنرجویانش می دهد.
در اجرای همه ی کاتاها در هنر کاراته ابتدا عمل مهم احترام گذاری صورت می پذیرد ودر خاتمه همه ی کاتاها نیز مجداداً این عمل تکرار می شود.
همه ی کاتاهای پایه و اساسی کاراته با تکنیک های دفاعی شروع می شود و با تکنیک های دفاعی نیز خاتمه می یابند.
در همه ی کاتاهای هنر کاراته محورها و خصوصی جهت مبارزه وجود دارد که فقط مجری آن الزاماً بایستی با استفاده از چندین تکنیک دفاعی حریف فرضی اش را رها کرده و حتی بدون زدن یک ضربه به او این عمل صورت می پذیرد.
همه ی کاتاها در هنر کاراته در یک نقطه شروع  و در همان نقطه نیز به پایان می رسند. این عمل همه هماهنگی کامل تن و روان انسان را نشان می دهد و نظم و هماهنگی تکنیک های این هنر را بیان می کند.
در بخش آموزش کومیته (مبارزه با حریف وافعی) هم اساس و اصول مهم و با فلسفه ای وجود دارد که در سبک های اصلی و مهم کاراته (همان چهار سبک اصلی کنترلی کاراته) بوضوح مشهود است.
در سبک های اصلی کنترلی بعلت توازن و هماهنگی کامل تن و روان هنرجو با دانستن اجرای صحیح همه تکنیک ها چنان با تمرکز عمل می نماید که هم تکنیک ها درست اجرا می شوند و هم به حریف مقابل هیچ گونه آسیبی نمی رسد.
به عبارتی دیگر با آنکه می تواند ضربه را با نفوذ پذیری وارد نماید و براحتی حریفش را از پای در آورد. خود را کنترل نموده و بصورت صحیحی تکنیک های ضربه زدن را اجرا می کند.
هدف هنر کاراته در حقیقت ساختن یک انسان کامل است و نه پرورش جسم بدون، تفکر و اندیشه. ارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی