تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - ارتقاء درجه!
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : جمعه 11 فروردین 1391
ارتقاء درجه و گرفتن کمربند امتیاز و افتخاری تقدیمی از جانب استاد است و هنرجویان بایستی همیشه این موضوع را به خاطر داشته باشند.
اساسا  گرفتن کمربند حق و حقوق هنرجو نیست،از این رو هیچ هنرجویی نمی تواند و جایز نیست که برای ارتقاء درجه از استادش تقاضا کند.اگر شما مدتی عضو یک باشگاه باشید، با درجات بالا دوست شوید،از اعضای مفید و مثبت آن ((دوجو)) باز هم به هیچ عنوان این موارد،حقی را برای شما نسبت به گرفتن درجه و یا تقاضای ارتقاء درجه ایجاد نمیکند.
امتیاز شرکت در آزمون درجه در هر سطحی، تنها از طریق وفاداری،ایثار،حضور مرتب در تمرینات و فعالیت رو به پیشرفتتان از جانب استاد به شما تقدیم میشود.
تنها استاد ((جودو))  می تواند برای شرکت کردن یا نکردن شما در آزمون آخرین تصمیم را بگیرد.
بدترین روشی که یک نفر ممکن است اتخاذ کند، اینست که چند هفته قبل از آزمون تمریناتش را شدت بخشد و سعی نماید تکنیکش را بهتر کند به امید آنکه کمربند و درجه جدیدی را به راحتی کسب کند. شخصا مطمئن هستم که به این آسانی نمی شود کمربند گرفت. بعضی هنرجویان با استعداد این کار را می توانند انجام دهند ولی استعداد صرف در تکنیک، به هیچ عنوان توجیه کننده عدم احترام و نزاکت و ادب مورد انتظار از هنر جو نیست.
چنین حالاتی تنها بیانگر عدم درک و نفهمیدن بنیادی و ریشه ای درجه و کمربند است. شرکت در فعالیتهای مختلف باشگاه با روحیه ای سرشار از دوستی و تواضع با  رفتاری فروتنانه نشان ا ز ادبی سرشار نسبت به استاد و دیگر یاران باشگاه دارد.
اگر هنرجویان یک جو دو چنین رفتار و درکی داشته باشند، قطعا آن کلاس هر روز قویت از قبل و شخصیت انسانی و اخلاقی هنر جویان نیز به طور مرتب رو به تزاید و گسترش خواهد بود.
اگر کسی به به دلایل واقعی نتواند پیش از یک یا دو روز در هفته در تمرین ها حاضر شود. باید با استاد موضوع را درمیان بگذارد.با توجه به تجارب ، دلایل عدم حضور در کلاس بسیار معدود و اندکن. پس سعی کنید همیشه به موقع در جو دو، حاضر شوید.


ارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی