تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - بونكای كاتا چیست؟
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 8 اسفند 1390

(بونكای عبارت است از فهم ودرك كاربرد عملی تكنیك های كاتا)

 

برای این كه كاتا،ارزش خقیقی وواقعی خود رابرای كراته كا داشته باشد،حركات هر كاتا می بایستی مورد مطالعه وبررسی قرار گیرد وتمامی این حركات عملا مورد تجزیه قرار می گیرد.

دید گاه خوب وعملی دستیابی به چنین حالتی این است كه فرد آنقدر تمرین كند تا حركات پای او به صورت

طبیعی وخودكار جابجا شود. با انجام چنین روشی،فرد قادر خواهد بود كه زاویه وریتم حركات پای خود را

به راحتی تغییر دهد. به این ترتیب می تواند درك وفهم كامل تری نسبت به توانایی های خود داشته باشد.

پیشنهاد می شود،همیشه سعی كنید كه حداقل به دنبال یافتن كاربرد عملی در هر حركت باشید. اگر این سه كاربرد را هم پیدا نكردید،مهم نیست،چرا كه ارزش واهمیت تمرین در همان تحقیق،بررسی وتعمق بر روی این حركات است. دراین روش فرد می تواند با استفاده از تجسم وتصور خلاق با اجرای كاتا به قدرت واقعی

كه در كاتا نهفته است پی ببرد.

اگر شخص بدون دانستن كاربرد واقعی هر تكنیك كاتایی انجام دهد،هیچ نوع قدرت وجذابیتی از انجام آن كاتا

حاصل نمی شود.

همیشه به یاد داشته باشید كه حركت كاتا دارای هدف ومنظوری است كه البته كاملا مشخص است. تاكید واهمیت هر حركت در كاتا بسیار متفاوت است. از طریق تحقیق وتفحص در بونكای ،شما می توانید به این

هدف ومنظور دست پیدا كنید. حتی یك جابجایی كوچك پا در كاتا را نبایستی ساده انگاشت. یك حركت هوشمندانه از حركتی دورانی در مركز خود به قدرت بسیارقوی در نقاط بسیار دورتر از این مركز تبدیل

خواهد شد.اثر یك جابجایی 15 درجه دست را می توان كاملا در تغییر زاویه شانه ها مشاهده كرد. اما تفاوت

این تغییر محسوس از ضربه ای موثر وخرد كننده تر است تا حركت اضافی غیر موثر.

ختی یك تغییر كوچك در حركت پا نیز می تواند از عدم عقب نشینی،محكم واستوار ایستادن در مبارزه حكایت كند.ارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی