تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - روح كیو كوشین این است :
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 8 اسفند 1390

«سر را پایین،چشم ها را بالا ودهان را بسته نگه دارید. ذهن را آزاد كنید و از همان شروع كار با توجه با امر تواضع فرزندی به دیگران خدمت كنید».

«سر را پایین نگه دارید وچشم را بالا» به این معنی است كه همیشه باید بلند همت باشید ودر رفتار وگفتار فروتن .«دهان را بسته نگه دارید »به این معنی است كه نباید احساساتی شوید وتماما احساساتتان را بیان كنید ومنظور از ذهن آزاد این است كه نسبت به دیگران سخاوتمند

باشید. شما باید همواره مهربان،سخت كوش ودرستكار باشید.«تواضع فرزندی »به عنوان نقطه شروع به این معنی است كه برای شروع هر كاری ابتدا باید در مقابل پدر ومادر تواضع

داشته باشید. این گونه وظیفه شناسی ووفاداری باعث می شود در مقابل دیگران فروتن باشید،

به دوستی ها اعتماد كنید،به خدا ایمان داشته باشید و به معلمانتان احترام بگذارید. تمامی اینها شما را هدایت می كند تا خانواده وزادگاهتان را دوست داشته باشید.

به دیگران خدمت كنید.یعنی به افرادی كه در اطراف شما هستند كمك كنید. به عبارت دیگر

به جامعه خدمت كنید واین به معنی وفاداربودن به كشور است. من باز هم بر این امر تاكید می كنم كه روح واید ئو لوژی كیو كوشین در دنیای امروز مفهوم بسیار عمیق دارد. دنیایی كه در آن اشخاص برای به دست آوردن رفاه،كشور وجامعه ی خود را قربانی می كنند. هر كدام از شما كه كیو كوشین را دوست دارد باید خود را از نظر جسمی وروحی قوی كند.


ارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی