تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - بدنسازی در ورزش های رزمی
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1390

امروزه پیشرفت در هنرهای رزمی ، خصوصاً در بخش قهرمانی مستلزم تمرینات منظم و صحیح می باشد .در ورزشهای رزمی سنتی همچن کاراته سنتی ، جودو ، ووشو و ... که از شیوه های قدیمی برای بدنسازی و افزایش قدرت استفاده می کرده اند ، بی شک تأثیر چشمگیری فاکتورهای آمادگی جسمانی هنرجویان و پیروان این مکاتب به وجود می آورده اند .اگر چه بسیاری از این تمرینات غیر اصولی بوده و بعضا باعث بروز آسیب دیدگی هایی در هنرجویا میشده که علت این آسیبها نیز به خاطر عدم آگاهی ورزشکاران و مربیان از این شیوه تمرینات همیشه بصورت معما باقی می ماند .اما با پیشرفت و توسعه علم در ورزش ،تمرینات اصولی و صحیح جای خود را به تمرینات سنتی دادند .هر چند هنوز هم در بسیاری از مدارس سنتی تمرینات بدنسازی به شیوه قدیمی ، جزئی جدایی ناپذیر از تمرینات روزمره هنرجویان می باشد . ، اما قطعا ً در بعد قهرمانی ، یک ورزشکار حرفه ای می بایست با استفاده از برنامه های منظم و اصولی نه تنها از بروز آسیب دیدگی جلوگیری می کند جلوگیری کند ، که روز به روز با پیروی از برنامه های خود ، بتواند بیش از پیش در اجرای تکنیکهای مربوطه به رشته ی ورزشی خود موفق شده تا به اهداف از پیش تعیین شده که همانا قهرمانیست دست یابد .قدرت یکی از مهمترین فاکتورها آمادگی جسمانی در تمامی رشته های ورزشی خصوصاً هنرنای رزمی است. شیوه ی استفاده از تمرینات با وزنه در تمامی رشته های رزمی مشترک می باشد .در این بخش در نظر است تا با معرفی تأثیرات را در هنرهای رزمی معرفی نماییم .

فواید تمرینات با وزنه در هنرهای رزمی :

1-      افزایش چشمگیر در توان :

توان عبارتست از کار انجام شده در واحد زمان .عموما دو راه برای برای افزایش تأثیر بهتر حملات وجود دارد :

این که فرد ضربات را با سرعت و قدرت بیشتری می زند و فرد توده و وزن بیشتری را داشته باشد تا در ضربات از این توده برای افزایش قدرت ضربات استفاده نماید .

اگر شما به واسطه تمرینات مناسب با وزنه بتوانید به همان اندازه که قدرت خود را افزایش می دهید ،سرعت تکنیک های خود را نیز حفظ نمایید ، ضربات دست و لگدهای شما بسیار قوی و نیرومند خواهد شد .

2-      افزایش کارآیی و تأثیر :

3-      دو فاکتور اساسی در دفاع یک حمله عبارتند از :

1-      زمان سنجی مناسب

2-      سرعت

4 – داچی های قوی تر و افزایش چابکی :

افزایش قدرت عضلات پایین تنه توسط تمرینات با وزنه در پیشرفت تعادل شما تأثیر زیادی داشته و در مجموع پایداری و ثبات شما را زیاد می کند .

با داشتن تعادل بیشتر و پایداری بهتر روی پاها غلبه بر شما توسط رقبایتان سخت تر خواهد بود خصوصا در تکنیک آشی بارای .

از طرفی پایین تنه قوی تر توانایی شما را برای جابجایی بهتر فراهم می کند که نتیجه آن داشتن حملات انفجاری و پر سرعت تر و نیز سرعت عکس العمل بالاتر ، خصوصا در ضد حملات می باشد .

5 – کاهش خطر آسیب دیدگی :

یکی از راههایی که تنمرینات با وزنه می تواند شما را در برابر آسیب دیدگی محافظت کند از طریق افزایش توده ی بدن است .بدین معنی که حجم عضلات از طریق این گونه تمرینات زیاد شده و بر تراکم و استحکام استخوانها نیز افزوده می شود و قدرت لیگامنتها و تاندونها افزایش می یابد که نتیجه آن استحکام بیشتر مفاصل و آسیب دیدگی کمتر است .

دومین را ه افزایش ایمنی در برابر آسیب دیدگی در تمرینات با وزنه از طریق ساختن عضلاتی است که در حین تمرینات رزمی رشد و توسعه کافی نیافته اند .

به طور کلی تمرینات رزمی باعث تقویت برخی از گروههای عضلانی مانند عضلات سینه ای ،عضلات شکمی و مورب شکمی و عضلاتی که باعث خم شدن مفاصل ران و زانو می شوند ، میگردد و در همین حال باعث غفلت از تقویت برخی از عضلات پشتی بالا تنه و پشتی پایین تنه را شامل می شوند .ارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی