تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - مراسم کلاس تمرین
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 دی 1390

هنگام ورود به محل دوجو(کلاس) باید دوبار اوس بدهیم یکی روبه استاد

کلاس و دومی رو به محوطه تمرین اگر استاد در جودو حضور نداشت

فقط یک اوس کافی است. اگر تمرین آغاز شده باشد بعد از گفتن اوس

و تعظیم (یکی به استاد و دیگری به شاگردان کلاس) پشت به جودو دو

زانو روی زمین می نشینیم دستها را به پهلو می گذاریم تا استاد یا

ارشد کلاس اجازه ورود به ما را بدهد.ارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی