تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - چگونه باید ضربه ها را گرفت؟
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : شنبه 3 دی 1390

تکنیک های دست و پا در کاراته کیوکشین کای که توسط استاد اویاما ابداع شدند-از موئثرترین تکنیک های دستی مخصوص به خود دارند.

برخلاف دیگر رقبای کاراته در رشته کیوکشین کای هنرجو(مبارز) اجازه استفاده از ضربات دست و بسیا قوی و همچنین ضبات ذست دورانی را دارد- اینجاست که اهمیت یادگیری تکنیک های گرفتن ضربات معلوم می شود که این ایده(گرفتن ضربات) توسط کیوکشین کای ها عنوان شد و آن عبارت است از منحرف کدن نیرو توسط تکنیک های دورانی و چرخشی.

کاراته کای سبک کیوکشین همواه منتظر چنین نیروی قدرتمندی از جانب حریفش هست زیرا که کار خودش نیز چنین است درست مصداق مثل معروف است که می گوید:نی ها در نیستان در مقابل وزش باد شدید خم می شوند اما هرگز نمی شکنند.

گرفتن ضربات دانشی است که در نتیجه تجربیات سال ها مبارزه کردن به دست آمده است این مساله به احساس بستگی دارد- این مهارتی نیست که مثل فنون تحصیلی مدرسه آموزش داد و به دست آورد.

درس ضمن این عمل به معنای اجتناب و خو داری کردن نیست-بلکه بدین معناست که نیروی ضربه مخالف باید د خود ضربه باقی بماند (منظو این است که نیروی ضربه قوی نباید به حریف منتقل شود).

در سبک کیوکشین کای معمولا رزمی کار 10 تا 30 درصد نیرو را دریافت می کند و این بدان علت است که او به شیوه گرفتن ضربات مسلط است که در غیر این صورت نتیجه ضربه وارد شده خرد کننده خواهد بود.

وقتی کاراته کای ضربه را میگیرد میتواند فاصله اش را با حریف کم کند و هرگونه ضربه دیگری را به وی وارد کند- در فاصله کم مبارز قادر است رابطه فیزیکیش را با حریف حفظ کند- او را کنترل کند و اه نفوظ درون گارد حریف را پیدا کند.

مهار کردن ضربه:

در مبارزه بهتر آن است که ضربه را بگیریم تا اینکه آن را به سختی متوقف کنیم-پیروی از این اصل از پیشاور های تکراری و افزایش مجروهین جلو گیری می کند.

سعی کنید به طور پیاپی و به دفعات بسیار ضربه ها را با ساعدتان متوقف کنید همان ضربه های اول دردناک خواهد بود و احساس خواهید کرد که دستتان فلج شده است.

گرفتن ضربات به شما این امکان را می دهد که در نزدیک ترین فاصله به حریف باستید.

در ضمن هنگامی که مبارز ضربه ای را می گیرد نسبت به زمانی که بخواهد ضربه را به سنگینی متوقف کند- انرژِی کتری را از دست می دهد

 


هیتوشی کیاما بهترین مدافع:

 دان 3

قد 57/1  90 کیلو گرم - اهل کاگوشیمای ژاپن قهرمان جهان در رده وزنی متوسط سال 1997

قهرمان جهان در مسابقات تیمی سال 1998 قهمان اروپا در رده سنگین وزن سال 2000 و قهرمان ژاپن  در سبک کاراته کیوکشین کای 2000 و 2001.

 توصیه های کیاما:

گرفتن ضربه از یک شکست سنگین جلوگیری می کند اگر حریف قدرتمندانه حمله کد باید اهی برای گرفتن ضربه اش پیدا کرد.

ضد حمله نیز باید متناسب با نیروی تهاجمی مخالف باشد.ارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی