تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - کیوکوشین و دیگر هیچ...!
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 19 تیر 1393
    

کسیکه وارد عرصه کیوکوشین کاراته میشود دیگر یک انسان معمولی نیست،
قدرت، سرعت، استقامت، شکنندگی، ادب و احترامش زبان زد جامعه ی ورزشی و اجتماعی می شود.

آپلود عکس,اپلود عکس,آپلودعکس,آپلود

چون میخواهم یک کیوکوشین کای واقعی باشم،سعی میکنم:

ـ کیوکوشین رافقط به خاطر ورزش و برای بهتر زندگی کردن بخواهم. 

ـ شرکت درمسابقه رامهم تراز بردوباخت آن بدانم. 

ـ حریف شکست خورده ام راتحقیر نکنم، خودنیز به هنگام شکست ناامیدنشوم. 

ـ ریزه کاریهای هنرم رابی هیچ چشم داشتی به دیگران بیاموزم. 

ـ کسی راکه خوب بازی کند راستایش کنم ،چه حریفم باشدوچه ازدوستانم باشد. 

ـ درتمام تمرینات ومسابقات باتمام توان جدی باشم و بازی کنم. 

ـ محبت کسانی راکه به من چیزی آموخته اند، ازدل بیرون نکنم.

و ضوابط مربوط به کیوکوشین کاراته را رعایت کنم.

اوس!

برچسب ها: کیوکوشین ماتسوشیما استان مرکزی، کیوکوشین ماتسوشیما، کیوکوشین کاراته،
ارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی