تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - سوگند نامه
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : شنبه 3 دی 1390

ما جسم و دل خود را پرورش می دهیم.

تاروحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم.

اه راستین هنرهای رزمی را می پیمائیم تاهمواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم.

با قدرتی راستین می کوشیم تا به روح از گذشتگی دست یابیم.

ما آداب ادب را سرلوحه خود قرار می دهیم.

به درجات بالاتر احترام می گذاریم و از خشونت می پرهیزیم.

ما از اصول مذهب خود پیروی کرده و هرگز خوی پسندیده فروتنی را فراموش نخواهیم کرد.

همواره به عقل و قدرت می اندیشیم و خواستهای دیگر را از خود می رانیم.

تاجان در بدن داریم:

ضوابط و انضباط مربوط به کاراته را رعایت خواهیم کرد و می کوشیم تا به معنی واقعی کیوکشین دست یابیم.ارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی