تبلیغات
مقالات و اطلاعات ورزشی - پیشرفت در کاراته
مقالات و اطلاعات ورزشی

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1390

1-    مهمترین موضوع برای پیشرفت در كاراته آموزش زیرنظر یك استاد آگاه است .

2-    ادای احترام (اوس) و همجواری با استاد كاراته ما را از گناه، تكبر و منیت دور میكند .

3-    كاراته كا قایقرانیست در دریا ست و كاراته دنیایی از نادانستنیهای زیر دریاست .

4-    كومیته موثر به وجود سه عنصرنیازدارد كنترل بدن كنترل تنفس  كنترل ذهن

5-    نباید به دانش خود در كاراته مغرور شویم آنچه نمیدانیم هزاران برابر است .

6-    كاراته توجهی به عضلات حجیم ندارد و تمام توجه آن بر شخصیت هنرجواست .

7-    كیوكوشین كا با هر كومیته بر ترس خود غلبه وقدم به قدم دلیری را در خود پرورش میدهد.

8-    دانسته های مادر كاراته چنانچه ما مدام تمرین كنیم قطره ای در مقابل اقیانوس است .

9-    كاراته راه موفقیت است نه تمرین سختی كشیدن و بردباری است .

10-  كاراته دانش مدیریت بحران وپرهیز از خشونت را میاموزد ،نه زد وخورد فیزیكی .

11-  مهمترین كاتا سانچین است كه به دنبال اتحاد تن ،روان و ذهن كاراته است.

12-  تمرینات كاراته جسم ،روح وذهن رابه شكلهای گوناگون تقویت وتربیت میكند .

13-  درجات بالا در كاراته بر دو محور استوارند : مهارت در تكنیك و كمال معنوی .

14-  اتحاد، دوستی وگذشت از اصول اساسی یك كاراته كاست . به فكر منافع همه باشیم .

15-  شیوه تنفس ذن را در كاراته ایبوكی میگویند كه روشی موثر برای دفع اضطراب است .

16-  اوبی مظهر دایره قدرت عالم و گره آن نشان منشا تمام نیروهای تن ، روح و خرد است .

17-  كاراته راه مبارزه با منیت و خودپرستی ،سركوب صفات ناپسند و نفس سركش است .

18-  درجات پایین هرگز اجازه ندارند از درجات بالا تقاضای مبارزه كنند .

19-  تكرار تمرینات كلاسیك كاراته اصل مهمی در پیشرفت فنون مبارزه محسوب میشود .

20-  احترام گذاشتن به دیگران خصوصابزرگترهاامری واجب درفلسفه كاراته است .

21-  كاراته راه قوی كردن وباشهامت نمودن ادمها به منظورسالم سازی اخلاقی است .

22-  مسابقه همه معناومفهوم فلسفه كاراته نیست و تنهابخش كوچكی از آن است .

23-  كاراته دریایی ازفنون حقیقی است. بایدانرا عملی تمرین وتجربه كرد .   

24-  یك كاراته كا درراه رسیدن به نهایت حقیقت هرگزدروغ نمیگوید و ریانمیكند .

25-  كاتا تمرین رقص یاحركات ایروبیك نیست پایه واساس هنرمبارزه است .                

26-  حفظ سلامتی و تندرستی حریف اصل مهمی در كمیته ومبارزه كیوكوشین است.   

27-  تمركز كاراته برتربیت وتذهیب نفس سركش است نه ویرانی وتخریب.    

28-  كاراته كارسختی است یا كمربندتان رابه استادپس دهیدیا بروید تمرین كنید .

29-  كاراته نفی كننده خشونت،ناشكیبایی، خودكامگی و افریننده صلح ودوستی است .

30-  ساباكی نشان از هوش و ذكاوت كاراته كا دارد .

31-  تعلیم و تربیت،اموختن وتواضع نزد كاراته كایان اهمیت زیادی دارد. اویاما

32- امروزحاصل دیروزماست وفردانتیجه تلاش  ما ودر این راه استاد ومربی راهبرماست .

 

گرداوری:   : شیهان افشین طباطبایی، مسول روابط بین الملل سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیماارسال توسط حسن رضایی
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

ماتسوشیما مرکزی